Přístupnost a obsah stránek:

Obec Hadravova Rosička prohlašuje, že informace zveřejňované na oficiálním serveru obce na adrese hadravovarosicka.cz, jsou v souladu s Vyhláškou MVČR č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Pro prezentaci všech informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk HTML™ 5. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v mobilních zařízeních (responsivní design) a ve všech typech Prohlížečů.
Grafická prezentace je řešena kaskádovými styly CSS a je tak grafická vrstva odddělená od vrstvy informační. Tato skutečnost dovoluje informační obsah zobrazit i na těch zařízeních, která při zobrazení informací nevyužívají stylové předpisy. Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je tedy možné využít interní funkce prohlížečů ke zvětšení velikosti písma.

Informace pro uživatele

Ke struktuře stránek a usnadnění orientace:

K aplikacím, doporučeným k prohlížení souborů ke stažení:
Některé informace na tomto serveru jsou publikovány v souborech formátu .pdf. Pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Soubory, u kterých je předpokládána možnost úpravy dokumentu uživatelem a jeho další použití, jsou nejčastěji zveřejňovány ve formátu .rtf, se kterým dokáže pracovat většina běžně používaných textových editorů. Tabulkové přehledy a některé další soubory na těchto stránkách jsou také zveřejňovány ve formátech některé z aplikací rodiny Microsoft Office (dokumenty s příponou .doc, nebo .xls). Dokumenty jsou v tomto formátu zveřejňovány v případech, kdy je tím uživatelům umožněno přímé využití některých funkcí aplikací MS Office (např. filtrování rozsáhlejších tabulkových dat v MS Excel). Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který je možné zdarma stáhnout a nainstalovat. Soubory určené ke stažení nepřesahují velikost 5Mb.